به نظر شما بهترین گزینه احتمالی برای دوره یازدهم ریاست جمهوری چه کس میتواند باشد

دکتر محسن رضایی :
72.01%
1217 نفر
دکتر محمد باقر قالیباف :
5.147%
87 نفر
دکتر ولایتی :
2.189%
37 نفر
سید محمد غرضی :
0.355%
6 نفر
دکتر سعید جلیلی :
8.106%
137 نفر
حداد عادل :
0.295%
5 نفر
حسن روحانی :
9.467%
160 نفر
عارف :
2.426%
41 نفر

تعداد شرکت کنندگان : 1690 نفر